Bejelentkezés
Regisztráció
Végrehajtás alatt álló ingatlanok, ingóságok és ingatlant keresők országos adatbázisa

Gyakori kérdések


Mi az Önök szolgáltatásának a célja?

Weblapunk adatbázis, melyben a Magyarországon árverésre kerülő, végrehajtás alatt lévő ingatlanok és ingóságok adatait gyűjtjük nyilvános forrásokból. Célunk, hogy Ön minél több adathoz jusson hozzá. Oldalunk aukciós vagy licitálós felületet nem tartalmaz!

Cégünk nem jogosult árverések lefolytatására, arra kizárólag a törvényi előírásoknak megfelelő végrehajtók jogosultak.


Kell fizetnem ahhoz, hogy a szolgáltatásukat igénybe tudjam venni?

Szolgáltatásunk díjköteles. Az adatbázisunkban szereplő ingatlanok, ingóságok részletes adataihoz díjfizetés ellenében kap hozzáférést.


Hogyan férhetek hozzá az adatbázisban lévő adatokhoz?

  1. A főoldalon kattintson a Regisztráció gombra, menjen végig a folyamaton, amely végén megtalálja megrendelőnket. Adatbázisunk teljes tartalmához tud így hozzáférni. Megrendelés menete
  2. Emelt díjas SMS-sel egy adatlapot tud lekérdezni, amennyiben nem kíván regisztrálni.

Miért kell szolgáltatási díjat fizetnem információért?

A szolgáltatási díj weboldalunk működéssel kapcsolatos költségeinek fedezésére szolgál.


Milyen adatokhoz férhetek hozzá az előfizetés által?

Az ingatlan helyrajzi száma és címe, valamint a végrehajtó elérhetőségei. A vásárlással kapcsolatos kérdéseivel minden esetben a végrehajtóhoz kell fordulni!


Hogyan tudok előfizetni szolgáltatásaikra?

Megrendelés menete

Árainkról ide kattintva tájékozódhat:

Szolgáltatási díjak


Honnan tudom, hogy az ingatlan egésze van-e árverés alatt, ha résztulajdon szerepel a kiírásban?

Az adatlapon a leírásban adunk tájékoztatást, de csak abban az esetben, ha a végrehajtó közölt ilyen adatot.
Ha egy ingatlan több árverési hirdetményen kerül kiírásra,(nincs összesítve a tulajdoni hányad), akkor nemcsak a tulajdoni hányadot kell összeadni, hanem az egyes tulajdoni hányadra vonatkozó árat is.


Van olyan ingatlan az adatbázisban, aminek az árverési időpontja már lejárt?

Igen. Adatbázisunkban találatók olyan ingatlanok is, amelyekre volt már árverési időpont kitűzve. Ezeket azért nem töröljük, mert (visszajelzések alapján) ezek 80-85%-a újra kiírásra kerül majd. Így gyakorlatilag Ön előbb tudja meg, hogy egy adott ingatlan árverés alatt van, mint ahogy a végrehajtó újra kiírná.(Ezeknél az ingatlanoknál az „Árverés megnyitása” nem vezeti Önt el az ingatlan árverési hirdetményére.)


 Miért nincs megadva a tulajdonos telefonszáma, e-mail címe? 

Az Árverési hirdetmények bár tartalmazhatnak ilyen jellegű adatokat, de a személyiségi jogokra való tekintettel ezeket nem jelenítjük meg weblapunkon.


Vannak fotók az adatbázisban?

Igen, ahol a végrehajtó kiíráskor közzé tett.


Legális árverésen vásárolni?

Igen. 


Miért éri meg ingatlant árverésen vásárolni?

Mert a piaci árnál kedvezőbb áron, akár féláron is, hozzá tud jutni egy Önnek megfelelő ingatlanhoz.


Bármennyi ingatlant vehetek árverésen?

Igen, amennyiben minden ingatlanra megfizeti az előleget.


Hogyan tudok részt venni egy ingatlan árverésen?

Keresse fel az adatlapon szereplő, az értékesítést végző végrehajtó irodát személyesen, vigye magával személyes okmányait. További lehetőségekről a végrehajtónál tud tájékozódni.


Milyen papírok és iratok szükségesek az árverés során?

Magánszemélyek: személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya
Cégek: cégkivonat, aláírási címpéldány, bélyegző


Ki vehet részt egy ingatlanárverésen?

Az árverésen azok a nagykorú, cselekvőképes természetes személyek és jogi személyiségű társaságokat képviselő személyek vehetnek részt, akik megfizették az előírt árverési előleget.


Miért kell előleget fizetni?

Az előleg befizetésének célja, hogy csak a komoly vételi szándékkal rendelkezők vegyenek részt az árverésen.


Mi történik az előleggel, ha az enyém lesz az ingatlan, és mi ha nem?

Ha az Öné lesz az ingatlan, természetesen beszámítják a vételárba, ha nem, akkor a licit lezárást követően pár héten belül, a teljes előleget, visszautalja Önnek a végrehajtó.


Hogyan zajlik egy ingatlanárverés?

Az árverés az Árverési hirdetményben meghirdetett helyen és időpontban elkezdődik. Az adóson kívül - aki nem licitálhat - mindazon személyek jogosultak részt venni az árverésen, akik befizették az árverési előleget. 


Az általam kiválasztott árverés elmaradhat?

Igen. (Pl. az adós kifizette a tartozását, árverés felfüggesztése stb.)


A vásárláshoz lehet hitelt igénybe venni?

Igen, amennyiben Ön hitelképes. Javasoljuk, hogy az árverés előtt, egyeztessen erről a végrehajtóval, illetve a bankkal. Az adósminősítést az árverés előtt, a hitelkérelem beadását az árverés után célszerű intézni


Milyen illetékfizetési kötelezettség terhel az árverésen vásárolt ingatlan után?

Az illetékfizetési szabályok megegyeznek az általános ingatlanvásárlás esetén alkalmazott hatályos szabályokkal. Az árverésen történő vásárlásra nem vonatkoznak különleges illetékfizetési szabályok. 


Mi történik, ha mégsem tudom kifizetni a vételárat?

Ha 15 napon belül a vásárló nem fizeti ki a kialkudott vételárat, az előleget elveszti. Külön kérésre a végrehajtó két hónap fizetési haladékot adhat. Még az árverés előtt egyeztessen erről a végrehajtóval.


Hol tarthatják az árveréseket?

  • a bíróság épületében
  • a községi, városi, fővárosi kerületi önkormányzat épületében
  • önkormányzatok jegyzője által kijelölt helyiségben
  • az ingatlan fekvésének helyén
  • a végrehajtó irodájában 
  • a végrehajtó által biztosított on-line felületen

Az ingatlanon levő terheket is nekem kell kifizetnem a vételáron felül?

Nem. Alapesetben tehermentesen kerül az ingatlan átadásra, bármekkora tartozás is volt rajta, de vásárlás előtt egyeztessen erről a végrehajtóval.


Az ingatlanon levő esetleges közüzemi tartozásokat is nekem kell kifizetnem a vételáron felül?

Nem. Alapesetben tehermentesen kerülnek a mérőórák átírásra, esetleges tartozás esetén is, de vásárlás előtt egyeztessen erről a végrehajtóval.


Mit jelent, az a kifejezés, hogy minimálár?

Az eladásra kerülő ingatlannak az a legalsó értéke, amelyet a törvényi előírások figyelembe vételével állapítanak meg, ez egyben az ingatlan kikiáltási ára is. A minimálárnál alacsonyabb áron az ingatlan nem értékesíthető. 


Kit takar az ingatlan adatlapján szereplő bentlakó kifejezés?

Azon személyeket, akik sikeres árverést követően sem kötelesek elhagyni az ingatlant. 


Van mód az ingatlanok belső megtekintésére? 

Igen. A megtekintés időpontját a végrehajtó határozza meg. Az ingatlanokat minden esetben tekintse meg belülről is, hogy az esetleges további (Pl. felújítás) költségeit is figyelembe tudja venni. Az ingatlanok külső megtekintésére a cím ismeretében önállóan is van lehetőség.


Meddig tudok bekapcsolódni egy folyamatban lévő árverésbe?

Az árverés időpont lezárását megelőzően, de a biztos részvételhez minimum egy héttel előbb.


A végrehajtótól nem kapok részletes információt az ingatlannal és a megtekinthetőséggel kapcsolatban, mit tegyek?

Azt a tényt kell elfogadni, hogy a végrehajtáson történő vásárlás nem hagyományos ingatlanvásárlási forma, a végrehajtók nem ingatlanközvetítők, ebből következik, hogy a hozzáállásban, segítőkészségben egyes végrehajtó irodák közt óriási eltérés lehet a megszokotthoz, vagy az ingatlanközvetítő irodákban kínált szolgáltatásokhoz képest. A végrehajtók nem kötelezhetők ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtására.
Ha ilyent tapasztal, vegye kézbe az információszerzést: javasoljuk az ingatlan alapos külső szemrevételezését a helyszínen, továbbá információért forduljon a szomszédokhoz, a házmesterhez, a földhivatalhoz. Az alapterület feltérképezésében segíthet az alsó, vagy a felső szomszéd.
Ha nem jut be az ingatlanba az ingatlan belső állagát tekintve nagy valószínűséggel felújítandó állapotúra számíthat.