Bejelentkezés
Regisztráció
Végrehajtás alatt álló ingatlanok, ingóságok és ingatlant keresők országos adatbázisa

Adatvédelmi nyilatkozat


1. BEVEZETÉS

A Life And Health Ltd.  (22 Bulrushes Business Park, East Grinstead, RH19 4LZ, Egyesült Királyság, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

A Life And Health Ltd.  adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://ingatlanvegrehajtas.hu/adatvedelem címen.

A Life And Health Ltd.  fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Life And Health Ltd.  elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Life And Health Ltd.  a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Life And Health Ltd.  az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A Life And Health Ltd.  tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk a Life And Health Ltd.  részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3. INGATLANVEGREHAJTAS.HU ADATKEZELÉSEK

3.1. Ügyfél fiók

Az ingatlanvegrehajtas.hu oldalon regisztráló felhasználók adatai a Life And Health Ltd.  ügyféladatkezelő adatbázisába kerülnek. A ügyfél fiók adataival be lehet lépni a honlapok regisztrált felhasználók számára elérhető felületeire.

Az adatkezelés célja: a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése, az igénybe vett, előfizetett szolgáltatások nyomon követése, felhasználói szokások elemzése a szolgáltatás minőségének növelése céljából.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, jelszó, felhasználónév, név, számlázási név, adószám, számlázási cím, a felhasználó számára kiállított számlák, fiók típus, az igénybe vett, előfizetett szolgáltatások megnevezése, érvényessége, a belépések dátuma, időpontja, a belépés honlapja, IP cím.

3.2. SMS szolgáltatás

Az ingatlanvegrehajtas.hu oldal SMS adatszolgáltatását igénybe vevő felhasználók adatai a Life And Health Ltd.  adatbázisába kerülnek.

Az adatkezelés célja: az igénybe vett, előfizetett szolgáltatások nyomon követése, felhasználói szokások elemzése a szolgáltatás minőségének növelése céljából.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, telefonszám, az igénybe vett, előfizetett szolgáltatások megnevezése, érvényessége, az előfizetés dátuma, időpontja, IP cím.

Az SMS szolgáltatást biztosítja: Webjelenlét KFT.

3.3. Cookie-k

Annak érdekében, hogy a jövőre nézve is még vonzóbbá tegyük az Ön számára a látogatásokat oldalunkon, az oldal egyes részein úgynevezett „cookie”-kat (egyéni látogatóazonosítókat) használunk. Ezek kis szöveges fájlok, melyeket webszerverek generálnak és az Ön által használt böngésző segítségével az Ön számítógépében tárolódnak. Egyes helyeken olyan cookie-kat használunk, amelyek szöveges mappák, melyeket a webserver generálja és a keresőjének segítségével lementődnek az Ön számítógépére. Ezeket arra használják, hogy lehetőséget biztosítsanak webes alkalmazásoknak, hogy a látogató online állapotát kezelje, illetve hogy megengedje a szolgáltatások és weboldalak tartalma közötti zökkenőmentes navigálást. Az ilyen típusú cookie-k hosszabb távon főként arra használhatók, hogy az internetes felhasználók számára honlapjainkon ismétlődő beállításokat tegyenek elérhetővé. Amennyiben az ilyen típusú cookie-kban személyes adatokat kell tárolni, ehhez az Ön előzetes beleegyezésére lesz szükség. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy előzetesen jelezze az összes típusú cookie telepítését vagy teljes mértékben elutasítsa azokat. A cookie-k megtagadása bizonyos korlátozásokhoz vezethet oldalunkon. Ehhez köszönjük megértését. A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

(i) beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,

(ii) a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

A fenti célokból az Üzemeltető weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt „clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. További információ a web beaconökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

3.4. Harmadik személyek által telepített cookie-k

Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat.

Ilyen harmadik személy lehet a Google Inc. és a tulajdonában álló DoubleClick szolgáltató, mely ún. DART cookie-t telepíthet a Látogató számítógépére a Google AdSense reklámmegjelenítő hálózat keretében történő reklámmegjelenítés céljából. Ez a cookie lehetővé teszi, hogy a Google Inc. a hirdetéseket az Üzemeltető webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg a felhasználók számára ("érdeklődés alapján célzott hirdetés"). A DART cookie segítségével megjelenített hirdetések részben a felhasználó által korábban meglátogatott, a DoubleClick? vagy a Google AdSense reklámmegjelenítő hálózatban részt vevő egyéb weboldalakon vagy a Google Inc. által üzemeltetett egyes weboldalakon a felhasználó érdeklődési köréről nyert adatok alapján kerülnek megjelenítésre. A DART cookie technológia csak személyhez nem köthető adatokat használ fel: nem rögzít olyan személyes adatokat, mint például a látogató neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, TAJ-száma, bankszámlaszáma vagy hitelkártya száma. A felhasználók érdeklődési köre alapján célzott hirdetések megjelenítése letiltható az összes, ezzel a technológiával hirdetéseket megjelenítő oldalon, a következő címeken található lehetőségek segítségével: http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx és http://www.google.com/privacy_ads.html

3.5. Külső szolgáltatók

3.5.1 A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”) A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

3.5.2 Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, google, pinterest, tumblr, twitter.

3.5.3 A Társaság a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott adatokat átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.